Monday, 22 October 2018

Hãy nhớ rằng chỉ có chính bạn là người có thể thay đổi cuộc đời mình theo chiều hướng tốt…

Pháp thoại Buông đi cho nhẹ cõi lòng được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Thiên Chánh, quận…

Pháp thoại Ánh sáng cuối cùng được hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Huê Nghiêm, quận 2,…

Pháp thoại Bồ đề tâm là gì? được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng trong Khóa Tu Mùa Hè…

Bài pháp thoại Phu nhân thắng man phần 4 được thượng toạ Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong Khoá huân…

Bài pháp thoại Cõi đi về do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong lễ Tam thời hệ niệm…