Sunday, 19 November 2017

HỎI: Tôi tìm hiểu giáo lý nhà Phật, trong lục đạo có loài A-tu-la. Xin hỏi đó là loài gì?…

Trong cuộc sống hiện tại Bạn – Tôi hay những người xung quanh ta, có lẽ phần đông chỉ lo…

HỎI: Tôi là Phật tử đã quy y Tam bảo, nay tôi rất muốn tu học theo pháp môn của…