Saturday, 21 April 2018

Bài pháp thoại Bồ tát tại gia 15 được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày 25/06/2016 tại Tu…

Trong đạo Phật chúng ta thường nghe nói đến 2 vấn đề tu tướng và tu tâm, trong đó tu…

Bài giảng Chiếc cầu phúc đức được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Chùa Thanh Long , xã…

Pháp thoại Học hạnh của Đức Phật do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Diệu Pháp, Bình Thạnh, ngày…