Sunday, 21 October 2018

Video bài giảng Theo chỗ kết mây lành được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Từ Đàm, Birmingham,…

Video pháp thoại Ta thật sự muốn gì? được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Katinahome, Thụy Điển,…

Pháp thoại Quả báo cho người thiếu tu được thầy Thích Trí Huệ giảng tại tu viện Đức Mẹ Hiền…

Bài pháp thoại Khổ vui tùy theo cách nhìn do Hòa Thượng Thích Trí Quảng giảng tại chùa Phổ Quang,…

Pháp thoại vấn đáp Tự do hay giải thoát được thầy Thích Pháp Hòa giải đáo cho các Phật tử…

Bài giảng Sợ tội, làm sao tu theo Phật được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Hội Trường Prince…

Video buổi pháp thoại Hơn nhau một nụ cười được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại tư gia Phật…

Pháp thoại Con thuyền được thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Tổ Đình Giác Nguyên, Tp. Hồ Chí Minh,…