Saturday, 21 July 2018

Bài hát: Hiểu và thương – Quách Beem Hiểu Đạo ta sẽ thành danhTôn trọng đạo đức tâm ta an…

Album Mẹ Quan Âm lắng nghe – Saka Trương Tuyền 1. Mẹ Quan Âm lắng nghe2. Hoa Sala3. Đạo làm…

Pháp thoại Người già nên biết được Thầy Thích Nhật Từ giảng vào ngày 25-10-2011 tại chùa Đại Bát Niết…

Buổi tọa đàm Cốt lõi pháp môn Tịnh độ gồm các vị: TT. Thích Chiếu Tuệ, TT. Thích Nhật Từ,…

Người trí khi nghe liền ngộ, người mê phải siêng năng tinh tấn kiên trì trong bền bỉ mới có…

Pháp thoại Không thầy đố mày làm nên do Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại Chùa Lâm Tỳ Ni, 09/2017…