Wednesday, 20 June 2018

Tham và dục ( Vấn Đáp ) – Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Hải Hội, Winnipeg 20.1.2018 ) The…

Bài pháp thoại Để Tâm Hết Mỏi Mệt do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày…

Pháp thoại Người được mãn nguyện được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Xá Lợi, 89B Bà Huyện…

Pháp thoại Chánh Pháp và Tà Pháp được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân Đại Lễ Phật Đản lần…

Pháp thoại Hoàn lương được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tổ Đình Long Khánh, tỉnh Tiền Giang, ngày…