Thursday, 18 October 2018
Thiền

Nói về chữ Hay


Pháp thoại Nói về chữ Hay được thượng tọa giảng sư Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Quan Âm Thiền Tự trong chuyến hoằng Pháp tại Úc Châu năm 2017

Nói về chữ Hay5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp