Friday, 19 October 2018
Thiền

Nội dung Kinh Vu Lan


Pháp thoại Nội dung Kinh Vu Lan được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Tịnh xá Ngọc Quy, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25/08/2018.

Nội dung Kinh Vu Lan5.00/5 (100.00%) 1 vote