Friday, 12 October 2018
Thiền

Nơi con tìm về


Pháp thoại Nơi con tìm về được Sư Cô Hương Nhũ giảng trong Khóa Tu Mùa Hè tại chùa Cự Linh – Tân Hưng, Gia Lộc, Hải Dương, ngày 13/06/2018.

Nơi con tìm về5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp