Friday, 19 October 2018
Thiền

Những điều cần tư duy


Pháp thoại Những điều cần tư duy được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng vào ngày 10/06/2018 tại chùa Thiền Tôn 2, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

Những điều cần tư duy5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp