Saturday, 13 October 2018
Thiền

Những căn lành không bao giờ mất


Pháp thoại Những căn lành không bao giờ mất được Sư Cô Hương Nhũ giảng tại Tu viện Tường Vân – E4/6 Nguyễn Hữu Trí, TT. Tân Túc, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, ngày 22/07/2018.

Những căn lành không bao giờ mất5.00/5 (100.00%) 1 vote