Sunday, 21 October 2018
Thiền

Nhà hoằng pháp thời đương đại


Bài giảng: Nhà hoằng pháp thời đương đại được Thầy Thích Phước Tiến chia sẻ về kinh nghiệm hoằng pháp cho các giảng sư tương lai vào ngày 03-10-2018 tại chùa Hòa Khánh, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Nhà hoằng pháp thời đương đại5.00/5 (100.00%) 1 vote