Tuesday, 13 November 2018
Thiền

Nhà hoằng pháp thời đương đại phần 2


Bài pháp thoại: Nhà hoằng pháp thời đương đại phần 2 được Thầy Thích Phước Tiến chia sẻ trong lớp đạo tạo giảng sư vào ngày 03-10-2018 tại chùa Hòa Khánh, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Nhà hoằng pháp thời đương đại phần 25.00/5 (100.00%) 1 vote