Wednesday, 15 August 2018
Thiền

Người không thối đoạ


Pháp thoại Người không thối đoạ được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Hải Hội , Winnipeg 20/01/2018

The post Người không thối đoạ appeared first on Niệm Phật.