Thursday, 15 November 2018
Thiền

Lợi ích tu học


Pháp thoại Lợi ích tu học (2 phần) được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Thiền Đường Mây Từ, Santa Ana, ngày 22.6.2018

Lợi ích tu học5.00/5 (100.00%) 1 vote
Chuyên mục: Thuyết Pháp