Monday, 22 January 2018
Thiền

Lắng nghe, hiểu và thương


Pháp thoại Lắng nghe, hiểu và thương do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Vạn Phước, Cà Mau, ngày 07-01-2018

The post Lắng nghe, hiểu và thương appeared first on Niệm Phật.