Tuesday, 23 October 2018
Thiền

Kinh Bách Dụ – Người ngu ăn muối


Pháp thoại Kinh Bách Dụ – Người ngu ăn muối được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01-03-2018

Kinh Bách Dụ – Người ngu ăn muối5.00/5 (100.00%) 1 vote