Tuesday, 16 October 2018
Thiền

Kinh Bách Dụ – Khoanh tay chịu đòn


Pháp thoại Kinh Bách Dụ – Khoanh tay chịu đòn được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân, H. Bình Chánh – HCM, ngày 29-04-2018

Kinh Bách Dụ – Khoanh tay chịu đòn5.00/5 (100.00%) 1 vote