Friday, 19 October 2018
Thiền

Kinh Bách Dụ – Để dành sữa


Pháp thoại giảng Kinh Bách Dụ – Để dành sữa được thầy Thích Phước Tiến Thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân H. Bình Chánh – HCM, ngày 14-04-2018

Kinh Bách Dụ – Để dành sữa5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp