Saturday, 17 November 2018
Thiền

Kinh Bách Dụ câu chuyện 4 – Giả chết dối chồng


Pháp thoại Kinh Bách Dụ câu chuyện 4 – Giả chết dối chồng được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân, H. Bình Chánh – HCM, ngày 14-05-2018.

Kinh Bách Dụ câu chuyện 4 – Giả chết dối chồng5.00/5 (100.00%) 1 vote