Tuesday, 13 November 2018
Thiền

Khi chết ta đi về đâu


Bài pháp thoại Khi chết ta đi về đâu được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Bửu Quang, tỉnh Kiên Giang

Khi chết ta đi về đâu5.00/5 (100.00%) 2 votes


Chuyên mục: Thuyết Pháp