Saturday, 13 October 2018
Thiền

Hữu ích và bình an trong vô thường


Pháp thoại Hữu ích và bình an trong vô thường do Thầy Nhật từ giảng tại chùa Bảo Quang, Khánh Hòa, ngày 28-09-2018

Hữu ích và bình an trong vô thường5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp