Friday, 12 October 2018
Thiền

Hoàn lương


Pháp thoại Hoàn lương được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tổ Đình Long Khánh, tỉnh Tiền Giang, ngày 25-26/03 năm Mậu Tuất (11-12/05/2018)

Hoàn lương5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp