Friday, 12 October 2018
Thiền

Hoá giải xung đột


Pháp thoại Hóa giải xung đột được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng nhân đại Lễ Phật Đản 2018 tại Lễ Đài số 1 đường Ba Cu thành phố Vũng Tàu.

Hoá giải xung đột5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp