Thursday, 11 October 2018
Thiền

Hóa giải cơn giận


Pháp thoại Hóa giải cơn giận do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng vào ngày 08/06/2018 tại chùa Hiển Nam, Tp. Quy Nhơn.

Hóa giải cơn giận5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp