Saturday, 17 November 2018
Thiền

Hiểm nạn cuộc đời


Video pháp thoại Hiểm nạn cuộc đời được thầy Thích Trí Huệ chia sẻ trong khóa tu 1 ngày an lạc tại chùa Bùi Bửu, Dĩ An, Bình Dương.

Hiểm nạn cuộc đời5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp