Friday, 19 October 2018
Thiền

Hết phước làm người


Pháp thoại Hết phước làm người được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng vào ngày 30/09/2018 tại chùa Thiền Lâm, Xuân Hưng – Đồng Nai.

Hết phước làm người5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp