Monday, 18 December 2017
Thiền

Hệ lụy của lòng tham


Pháp thoại Hệ lụy của lòng tham được Sư Cô Hương Nhũ giảng trong Khóa Tu Mùa Thu & Vu Lan “Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp” tại tịnh Thất Viên Ngộ Chungbuk – Hàn Quốc, ngày 06.10.2017


Chuyên mục: Thuyết Pháp