Friday, 19 October 2018
Thiền

Hành thiền đúng cách sẽ thay đổi phẩm chất đời sống


Pháp thoại Hành thiền đúng cách sẽ thay đổi phẩm chất đời sống do Thầy Minh Niệm chia sẻ vào ngày 12.08.2018 tại Tân Bình, Tp. Hồ Chí minh

Hành thiền đúng cách sẽ thay đổi phẩm chất đời sống5.00/5 (100.00%) 1 vote