Thursday, 18 October 2018
Thiền

Hành thiền đúng cách sẽ mở rộng dung lượng trái tim


Bài pháp thoại: Hành thiền đúng cách sẽ mở rộng dung lượng trái tim được Thầy Minh Niệm chia sẻ vào ngày 12/08/2018 tại Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Hành thiền đúng cách sẽ mở rộng dung lượng trái tim5.00/5 (100.00%) 1 vote