Saturday, 22 September 2018
Thiền

Hạnh phúc không phải bây giờ thì bao giờ


Bài pháp thoại Hạnh phúc không phải bây giờ thì bao giờ do thầy Thích Minh Niệm chia sẻ tại Tổ đình Phật giáo Nguyên thủy, chùa Bửu Quang, ngày 12/01/2018

Hạnh phúc không phải bây giờ thì bao giờ5.00/5 (100.00%) 1 vote