Saturday, 16 June 2018
Thiền

Giữa đôi dòng


Pháp thoại Giữa đôi dòng do ĐĐ. Thích Thiện Xuân giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần 32, tại chùa Giác Ngộ ngày 12-11-2017

The post Giữa đôi dòng appeared first on Niệm Phật.