Tuesday, 13 November 2018
Thiền

Giải oan cứu khổ


Pháp thoại Giải oan cứu khổ được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Thanh Nguyên, Honolulu, ngày 9.9.2018

The post Giải oan cứu khổ appeared first on Niệm Phật.