Monday, 19 November 2018
Thiền

Giá trị thanh tịnh của chư tăng


Bài pháp thoại Giá trị thanh tịnh của chư tăng được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Linh Phước, phường Linh xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12/08/2018 nhằm ngày 02/07 Mậu Tuất.

Giá trị thanh tịnh của chư tăng5.00/5 (100.00%) 1 vote