Sunday, 18 November 2018
Thiền

Giá trị hạnh phúc


Pháp thoại Giá trị hạnh phúc được Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng vào ngày 27/05/2018 trong lễ Phật đản tại chùa Liên Hoa, Tp. HCM.

Giá trị hạnh phúc5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp