Tuesday, 16 October 2018
Thiền

Dùng trí tuệ để tu


Bài giảng Dùng trí tuệ để tu được thầy Thích Trí Huệ thuyết pháp tại chùa Liên Hoa, Lasvegas trong chuyến hoằng pháp tại Hoa Kỳ 2018.

Dùng trí tuệ để tu5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp