Tuesday, 16 October 2018
Thiền

Đức Phật ban cho chúng ta điều gì?


Pháp thoại Đức Phật ban cho chúng ta điều gì? được thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa Tích Lan, Toronto, Canada, ngày 22-09-2017.

Xem thêm: Đức Phật là người thầy dẫn đường | Đức Phật là nhà khoa học | Phim cuộc đời Đức Phật Thích Ca (Buddha Ấn Độ)

Đức Phật ban cho chúng ta điều gì?5.00/5 (100.00%) 1 vote