Friday, 19 October 2018
Thiền

Đón nhận hạnh phúc


Pháp thoại Đón nhận hạnh phúc do Thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng trong khóa tu lần 95 tại chùa Keo, Thái Bình, ngày 01-05-2018.

Đón nhận hạnh phúc5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp