Saturday, 22 September 2018
Thiền

Đời sống bình an phần 2


Pháp thoại Đời sống bình an phần 2 được thượng tọa Thích Thiện Thuận và Thích Hạnh Bảo thuyết giảng ngày 07/01/2018 tại điểm du lịch Tân Huê Viên, tỉnh Sóc Trăng.

Đời sống bình an phần 25.00/5 (100.00%) 1 vote