Friday, 12 October 2018
Thiền

Đôi khi điều không như ý lại là may mắn


Pháp thoại Đôi khi điều không như ý lại là may mắn được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa An Lạc, quận Thủ Đức, Tp. HCM, ngày 08/07/2018

Đôi khi điều không như ý lại là may mắn4.00/5 (80.00%) 2 votes