Wednesday, 26 September 2018
Thiền

Đi tìm cuộc sống bất tử


Bài pháp thoại Đi tìm cuộc sống bất tử do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân đại lễ Phật Đản 2642 (PL 2562 – DL 2018) tại Tổ Đình Ấn Quang (Quận 10 – HCM), ngày 29-05-2018

Đi tìm cuộc sống bất tử5.00/5 (100.00%) 1 vote