Tuesday, 23 October 2018
Thiền

Đi hay không là do ta


Pháp thoại Đi hay không là do ta được thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại chùa Bửu Quang, tỉnh Kiên Giang, ngày 03/01/2018

Đi hay không là do ta5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp