Wednesday, 21 November 2018
Thiền

Để dành cho đời sau


Pháp thoại Để dành cho đời sau do Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Long Thành (Long Hồ, Vĩnh Long) ngày 10/10/2018.

Để dành cho đời sau5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp