Saturday, 13 October 2018
Thiền

Để bớt đi những khổ đau thì hãy mở lòng ra mà chấp nhận


Pháp thoại Để bớt đi những khổ đau thì hãy mở lòng ra mà chấp nhận do Thầy Thích Minh Niệm giảng tại TX Ngọc Pháp

Để bớt đi những khổ đau thì hãy mở lòng ra mà chấp nhận5.00/5 (100.00%) 1 vote