Monday, 24 September 2018
Thiền

Đau đớn của xác thân


Pháp thoại Đau đớn của xác thân được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong khoá huân tu lần 54, tai Viện Chuyên Tu, Long Thành, Đồng Nai, ngày 17/06/2018

Đau đớn của xác thân4.67/5 (93.33%) 3 votes


Chuyên mục: Thuyết Pháp