Sunday, 23 September 2018
Thiền

Cuộc đời khổ hay vui


Pháp thoại Cuộc đời khổ hay vui được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Việt Đài, Cao Hùng – Đài Loan, ngày 08-04-2018 (23-02-Mậu Tuất)

Cuộc đời khổ hay vui5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp