Tuesday, 20 November 2018
Thiền

Con đường ngắn nhất để tâm an


Chủ đề Con đường ngắn nhất để tâm an được Thầy Thích Minh Niệm chia sẻ tại Tu Viện Khánh An, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21/01/2018.

Con đường ngắn nhất để tâm an5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp