Saturday, 22 September 2018
Thiền

Còn ai bên ta trong cuộc đời này


Pháp thoại Còn ai bên ta trong cuộc đời này được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 18/03/2018

Còn ai bên ta trong cuộc đời này5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp