Wednesday, 15 August 2018
Thiền

Cõi đi về


Bài pháp thoại Cõi đi về do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong lễ Tam thời hệ niệm tại chùa Di Lặc, Quận Bình Tân, TP.HCM (Tập 1/2) và tại Chùa Minh Đạo, Quận 3, TP.HCM (Tập 2/2).

Cõi đi về5.00/5 (100.00%) 2 votes