Thursday, 15 November 2018
Thiền

Có tu không tu


Nghe pháp thoại Có tu không tu được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại đạo tràng chùa Từ Bi tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ.

The post Có tu không tu appeared first on Niệm Phật.