Friday, 19 October 2018
Thiền

Có tu có đắc đâu cần rảnh rang


Bài pháp thoại Có tu có đắc đâu cần rảnh rang được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại đạo tràng Nhuận Huệ, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

Có tu có đắc đâu cần rảnh rang5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp