Sunday, 18 November 2018
Thiền

Có lắng mới nghe


Pháp âm Có lắng mới nghe do thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại Chùa Quán Thế Âm, Tp. Odense, Đan Mạch, ngày 08/06/2017

The post Có lắng mới nghe appeared first on Niệm Phật.